Confirmacions a Matadepera

El divendres 2 de juny el bisbe Salvador confirmà 14 adolescents a la Parròquia de Sant Joan Baptista a Matadepera