Confirmacions a Sant Pau de Rubí

El diumenge dia 27 d’abril Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir la missa a la parròquia de Sant Pau de Rubí i administrà el Sagrament de la Confirmació a un grup nombrós de cristians de les parròquies de la ciutat. En acabar la celebració el Sr. Bisbe va saludar els assistents i va departir amb ells.