Confirmacions a Santa Maria de Rubí

El dissabte 29 d’octubre el bisbe Salvador va confirmar 8 adolescents i joves a Santa Maria de Rubí.