Constitució del nou Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics

El dijous dia 28 de gener Mons. Saiz Meneses ha constituit el nou Consell Diocesà d'Assumptes Econòmics que l'ajuda en els temes d'administració i economia de la diòcesi. Està format per:

- Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal del Vallès Occidental - Sr. Francesc Ortiz, Delegat Episcopal d'Economia - Sr. Joan Antoni Pujals, de Terrassa - Sr. Miquel Font, de Terrassa - Sr. Eusebi Cima, de Terrassa - Sr. Esteve Renom, de Sabadell - Sr. Ramon Gabarró, de Sabadell - Sr. Pere Pardo, de Barberà del Vallès - Sr. Alfred Casanovas, de Sant Cugat del Vallès - Sr. Josep M. Sancho, de l'Ametlla del Vallès