El Bisbe de Terrassa visita la fira solidària de Càritas

El diumenge dia 14 de febrer Mons. Saiz Meneses va visitar la fira solidària de Càritas a Terrassa, que es va fer a la parròquia de Sant Valentí, coincidint amb la festa patronal de la parròquia.

En acabar la celebració de l'Eucaristia el Sr. Bisbe va visitar cada una de les paradetes solidàries, interessant-se per la situació concreta de les persones que hi eren i adquirint-ne diversos productes. Va estar acompanyat pels responsables de Càritas de l'Arxiprestat de Terrassa.