El bisbe Salvador celebra Santa Escolàstica a Puiggraciós

El divendres 10 de febrer Mons. Salvador Cristau va presidir la Missa en el Santuari de Puiggraciós amb motiu de la festa de Santa Escolàstica. Seguidament saludà els devots i la comunitat de monjes benedictines.