El bisbe Salvador Cristau es reuneix amb el clergat de l’arxiprestat de Mollet

Dimarts 14 de juny el Sr. Bisbe va visitar la reunió de clergat de l’arxiprestat de Mollet. Va voler conèixer de prop la realitat concreta de les parròquies de la zona i les diverses problemàtiques i inquietuds.

Després compartí amb ells el dinar.