El Conseller de Drets Socials visita Càritas Diocesana

El divendres 9 de febrer l’Hble Carles Campuzano, Conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va visitar Càritas diocesana de Terrassa. Va ser rebut en el Centre Sara, a Sabadell, que atèn persones sense llar amb VIH pel Bisbe Salvador, la Sra. Mònica Martínez, Directora General, Mn Fidel Catalán, Vicari General, el P. Llorenç Sagalés, Delegat Episcopal, i demés responsables i col.laboradors. Amb ells va visitar detingudament el centre i posteriorment es va reunir amb el Bisbe Salvador i els responsables diocesans de Càritas. En la reunió es va reflexionar sobre la problemàtica social i la col.laboració de les institucions amb l’acció social de Càritas. El conseller va agrair la reunió i felicità la bona feina que es fa.

Imatges relacionades