El regal de la diòcesi a un nou bisbe

El divendres 24 de març el bisbe Salvador va fer entrega del regal diicesà al nou bisbe auxiliar de Barcelona, Mn. David Abadias, fins ara prevere de Terrassa. 

Es tracta d’una reproducció en plata de l’encolpium de Sant Cugat, que portarà com a pectoral el dia de la ordenació.

Li ha fet entrega en el context de la tanda d’Exercicis Espirituals per a preveres a Caldes de Montbui, que tant el bisbe Salvador com Mn David han visitat avui.