Els Bisbes catalans són rebuts pel Papa

El divendres dia 7 de març el Sant Pare va rebre els bisbes de Catalunya i va mantenir amb ells una trobada en que es tractaren diverses qüestions de la vida de l’església a Catalunya.

Anteriorment els bisbes tingueren reunió al Pontifici Consell per la Cultura amb el Cardenal ravasi, i a la tarda celebraen la missa  a la Basília de Sant Pau Extramurs.