Els preveres de l’arxiprestat de Sabadell Centre i Sud visiten el Seminari

El dimarts 20 de gener els preveres de l’Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud varen visitar el Seminari Diocesà a Valldoreix. Van tenir una reunió arxiprestal a mig matí a la Sala Capitular, visitaren el Seminari, i després, a les 14h, compartiren el dinar amb l’equip de formadors i els seminaristes.