Els preveres de l’arxiprestat de Terrassa visiten el Seminari

 

El dijous dia 14 de febrer els preveres de l’arxiprestat de Terrassa varen visitar el Seminari diocesà a Valldoreix. Els clergues compartiren la pregària d’Hora Menor i el dinar amb l’equip de formadors i els seminaristes. Després, i acompanyats pel Rector i formadors,  visitaren les diverses dependències de l’edifici i tingueren un col.loqui sobre la vida del Seminari i les diverses propostes per tal d’implicar les comunitats parroquials en la pastoral vocacional.