En el XV aniversari de l'ordenació episcopal del nostre Bisbe

Avui, amb motiu del quinzè aniversari de la seva ordenació episcopal, rebi Sr. Bisbe, la felicitació filial dels seus diocesans. El seu bisbe auxiliar, els preveres, diaques, religiosos i laics que viuen a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, encomanen a Déu el seu Pare i Pastor, per tal que ajudat per la misericòrdia de Déu, segueixi guiant la família diocesana que té encomanada.

Per molts anys, Sr. Bisbe!