Entrega de nomenaments

El dilluns dia 2 de setembre Mons. Saiz Meneses va presidir a les 12h. a la Cúria Diocesana l’acte de lliurament de nomenaments per aquest curs. En concret van prendre possessió els 10 nous rectors que han estat nomenats, així com també s’entregaren els nomenaments als nous vicaris, adscrits, delegats episcopals, i els altres nomenaments no parroquials. El Sr. Bisbe va estar acompanyat pel Sr. Bisbe Auxiliar, el Vicari Judicial, els Vicaris Episcopals i el Secretari General i Canceller.

Després de la pregària inicial, la pressa de possessió i l’entrega de nomenaments, el Sr. Bisbe adreçà unes paraules als assistents, recordant la homilia del Papa Francesc a la trobada amb seminaristes i novicis del dia 7 de juliol. En concret convidà a viure el ministeri i el servei a través d’experimentar la joia de l’amor de Déu, a conformar-se a  la lògica de la creu de Jesús i subratllà la importància de la pregària. Posà com a model sacerdotal el dr. Guardiet, que serà beatificat el proper 13 d’octubre.