Entrega de nomenaments en el bisbat de de Terrassa

El dilluns dia 1 de setembre Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va fer entrega dels nomenaments per aquest nou curs, a les 12h. a la Cúria Diocesana. En primer lloc prengueren possessió els 8 nous rectors. Seguidament s’entregaren els nomenaments a 7 administradors parroquials, un rector d’església  i 5 adscrits, així com també 2 nomenaments no parroquials, un nou notari pel Tribunal Eclesiàstic i el consiliari diocesà de la pastoral dels sords. Seguidament el Sr. Bisbe dirigí unes paraules a tots els assistents a l’acte, en les que fent-se ressò del desè aniversari de la creació de la diòcesi, remarcà  el sentit del servei del ministeri ordenat, la centralitat de Jesucrist i l’atenció a les persones concretes, especialment a les que més pateixen.

A partir d’aquesta data, el Sr. Bisbe presidirà la missa d’inici de ministeri de cada un dels nous rectors a les respectives parròquies, i el Sr. Bisbe auxiliar presentarà els administradors parroquials a les seves comunitats.