Felicitació a Mons. Saiz Meneses

La diòcesi de Terrassa felicita el seu pare i pastor amb motiu de l’aniversari de la seva ordenació episcopal, esdevinguda el 15 de desembre de 2001 a la Catedral de Barcelona.

 

El Sr. Bisbe Auxiliar, els preveres i diaques, religiosos i laics encomanen a Déu Mons. Saiz Meneses perquè continuï guiant la diòcesi que té encomanada a imatge i semblança del Bon Pastor. Per molts anys, Sr. Bisbe!