Institució de Lectors a la Catedral

El divendrez 27 de maig Mons. Salvador Cristau ha instituït lectors als Srs. Francesc Flotats de Matadepera i Josep Paniello de Sabadell, que es preparen per a ser ordenats diaques permanents. La celebració ha tingut lloc a la Catedral.