Jornada d’Apostolat Seglar a la Catedral

El diumenge 5 de juny Mons. Salvador Cristau predidí la Missa a la Catedral amb motiu de la Jirnada d’Acciò Catòlica i Apostolat Seglar. Es tingué un record especial pel Jaume Galobart, delegat episcopal d’Apostolat Seglar, traspassat darrerament. En acabar la celebració, el Sr. Bisbe saludà els responsables dels moviments diocesans.