Jornada de formació per a mestres i professors

El dimarts dia 19 de novembre la Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials va organitzar una jornada de formació en el Bisbat. Assistiren la pràctica totalitat de mestres i professors dels centres educatius. La Sra. Eva Liesa, doctora en psicologia i professora de la Universitat Ramon Llull, tractà sobre l’avaluació en el context actual de l’educació. Destacà la seva importància en el procès de l’aprenentage, en el que la relació entre professor i alumne és cada vegada més important i indicà que la finalitat és ajudar l’alumne a arribar a l’autorregulació i l’autoavaluació. La seva conferència va ser molt seguida atentament. Donà pistes ensems sobre la renovació i millora de l’avaluació i inicià un treball que ha de ser continuat a partir d’ara en cada un dels centres.