Jornada diocesana de catequistes

El dissabte 7 d’octubre el Centre Borja acollí la trobada diocesana d’inici de curs de catequistes de le diòcesi. Més d’un centrnar de catequistes participaren en la jornada en la que ferrn dues conferències Mn Oriol Gil, delegat de pastoral familiar, i Gerard Agustí, pedagog, sobre la importància de la família en el procès educatiu de la fe dels infants. Mn Emili Marlés, delegat general per l’evangelització i la formació presidí la Missa.