Jornades interdiocesanes de catequesi

Més de 300 catequistes de Catalunya participaren en les Jornades interdiocesanes de catequesi que es celebraren els dies 19 al 21 de novembre a Montserrat i on es reflexionà sobre el futur de la catequesi i la implementació de nous mètodes i dinàmiques. Un bon nombre de catequistes de les parròquies de la diòcesi hi participaren.