La diòcesi de Terrassa proposa noves dates per celebrar primeres comunions, confirmacions, baptismes i comunions

La diòcesi de Terrassa proposa noves dates per celebrar primeres comunions, confirmacions, baptismes i casaments.

El dilluns 20 d’abril la diòcesi de Terrassa ha fet públiques unes orientacions en relació al sagraments que inicialment s’havien de celebrar durant el temps pasqual. La carta recorda la voluntat de celebrar els sagraments quan les circumstàncies i les disposicions ho permetin.

Això afecta especialment a la celebració de les primeres comunions, així com també a les confirmacions, els baptismes i els casaments.

Pel que fa a les primeres comunions la carta demana que els mossens i els responsables de catequesi tractin el tema amb les famílies i dins l’àmbit de l’arxiprestat, per tal de cercar unes noves dates entre els mesos d’octubre i novembre, de tal manera que durant el mes de setembre es pogués reemprendre la preparació amb els infants i les famílies.

Respecte als altres sagraments, cada rector ha de parlar amb les famílies que tenien previst batejar o les parelles que havien demanat contreure matrimoni per tal de cercar unes millors dates. Pel que fa a les confirmacions caldrà així mateix cercar una nova data havent-ho parlat amb la secretaria particular del Sr. Bisbe.

La carta recorda que tot això està supeditat igualment a la superació de l’actual pandèmia i a les indicacions que les autoritats vagin comunicant.

Enllaç text