La diòcesi de Terrassa realitza les Jornades Transmet i presenta el nou Pla Pastoral Diocesà

Els dies 27 i 28 d’octubre la diòcesi de Terrassa ha organitzat les VII Jornades Transmet de formació a adreçades a tots els diocesans, preveres, diaques, religiosos i laics. En aquesta ocasió el tema de reflexió ha estat La pastoral vocacional i juvenil per a la Nova Evangelització. La Jornada del dissabte 27 d’octubre va transcorre en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès amb la participació de més de 300 persones. Al matí ha tenir lloc la conferència marc, a càrrec de Mons. José Manuel Lorca, Bisbe de Cartagena, el qual va presentar la vocació dels laics en l’Església i la seva missió i en un segon moment la presència i futur dels joves. Reflexionà sobre l’evangelització en el moment actual i destacà, entre altres, el paper de la dona i dels joves. Respecte als joves i la pastoral vocacional centrà les seves paraules en els documents que han conformat el Sínode de Bisbe , remarcant el discerniment i l’acompanyament com a claus interpretatives. L’Església ha d’ajudar els joves amb les seves figures de referència, el paper de la família i la necessitat d’un itinerari reflexiu, entrant en contacte amb la pobresa i la vulnerabilitat. Per fer-ho cal escoltar els joves, ser propers, tolerants i, compromesos amb ells. Després de la conferència tingué lloc un interessant col·loqui. En el segon moment del matí tingué lloc la presentació del nou Pla Pastoral Diocesà, Una Església a l’encontre de la persona, que ha d’orientar el treball diocesà en els propers cinc anys. El pla està estructurat en quatre parts: Deixebles missioners cridats a la santedat, Una església amb les portes obertes, Una família en sortida, i El gust de ser poble. Diverses persones, joves i adults, presentaren el document i les accions a partir de les seves experiències personals en els diversos àmbits que conformen el Pla. A la tarda tingué lloc una performance sobre la vocació en els seus diversos àmbits, a partir del visionament de vídeos, entrevistes a joves, matrimonis, preveres, seminaristes i religiosos, acompanyats amb el cant en estil de pregària de la Hna. Glenda, que participà en la jornada. El diumenge 28 d’octubre els actes tingueren lloc a la ciutat de Terrassa. Durant el matí tingué lloc la trobada d’infants, tot remarcant el protagonisme dels més joves en l’educació i formació de persones que han de desenvolupar i viure la seva vocació. Les diverses activitats foren organitzades per responsables dels esplais i catequesi de la diòcesi, i contaren amb la presència de responsables del Moviment de Centres d’Esplais Cristians de Catalunya. Malgrat la pluja, participaren més de 150 infants, monitors i catequistes de parròquies de la diòcesi. La cloenda de les Jornades va tenir lloc amb la celebració de l’Eucaristia a les 12h a la Catedral presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, i concelebrada per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, i preveres i diaques.