La Garriga renovà el Vot de Poble a la Mare de Déu de Puiggraciós

Els dies 23 i 24 d’abril La Garriga renovà el vot de poble a la Mare de Déu. El dissabte la venerada imatge de Puiggracióscestigué a la parròquia per rebre la veneració dels fidels i el diumenge tingué lloc la Missa en el Santuari i l’aplec.