La peregrinació diocesana a Galilea

El dimarts dia 5 d'abril la peregrinació diocesana de Terrassa ha visitat la muntanya de les Benaurances, on el Sr. Bisbe ha celebrat la Missa i seguidament ha tingut lloc el passeig per barca per llac de Tiberíades. En aquest mateix dia visiten el lloc de la multiplicació dels pans i els peixos i les fonts del Jordà.