Les relíquies de Santa Teresa de l’Infant Jesús a Terrassa

El dimecres 18 d’octubre el Monestir de Carmelites de Terrasss ha acollit les relíquies de Santa Teresa de l’Infant Jesús. A les 9 del matí han estat rebudes solemnement per l’Arxipreste de Terrassa i la comunitat de monges i s’ha celebrat la Missa. Durant el dia han passat fidels i devots a pregar. A les 4 de la tarda hi han estat pregant el Sr. Bisbe i el Seminari. Posteriorment, a 2/4 de 6 de la tarda han estat acomiadades.