Missa d’acció de gràcies per la Beatificació de D. Àlvar del Portillo

El dimarts dia 28 d’octubre ha tingut lloc a la Catedral de Terrassa la Missa d’acció de gràcies per la recent beatificació de D. Àlvar del Portillo. La Missa ha estat presidida per Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, i concelebrada per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona, el Dr. Antoni Pujals, Vicari Territorial de l’Opus Dei, Mn. Fidel Catalán, Secretari General i Canceller i un bon nombre de preveres i diaques. El temple s’ha omplert de feligresos de Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Granollers i altres poblacions del territori diocesà.

 

En la seva homilia el Sr. Bisbe ha destacat la trajectòria humana i espiritual del nou beat, subratllant la perspectiva de la santedat i la primacia de la gràcia en la vida de tot cristià, la consistència personal i el camí de la humilitat per arribar a aquesta santedat i la confiança en la voluntat en Déu.