Missa d'acció de gràcies a la Catedral de Terrassa

Mons. Saiz Meneses presideix a les 18h a la Catedral la Missa d'acció de gràcies pel seu ministeri episcopal a la diòcesi de Terrassa.

La missa es podrà seguir via streaming. Podeu trobar l'enllaç al nostre perfil o al següent enllaç:

https://youtu.be/QRYiKUCIgu4