Missa Estacional a Montmeló

El mateix diumenge dia 24 de febrer a les 12.15h, Mons. Saiz Meneses celebrà la Missa Estacional a la parròquia de Santa Maria de Montmeló dintre de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Mollet del Vallès. Concelebraren amb el Sr. Bisbe Mn. Jaume Rovira Deumal, Rector, i Mn. Manel Coronado, Secretari particular el Sr. Bisbe. En acabar el Sr. Bisbe saludà i departí amb els fidels que havien participat a la missa.