Missa estacional a Sant Pere de Rubí

El diumenge dia 11 de maig Mons. Saiz Meneses va presidi la Missa Estacional a les 12.30h. a la parròquia de Sant Pere de Rubí, amb motiu de l’inici de la Santa Visita Pastoral. Va ser rebut a l’entrada pel Sr. Rector, i posteriorment va presidir la celebració eucarística. Durant aquesta setmana i la següent el Sr. Bisbe, ajudat pel seu bisbe auxiliar, es reunirà amb tots els grups i institucions de la parròquia i de l’arxiprestat.