Mn. Xavier Farrés pren possessió com a rector de Sant Feliu de Sabadell

El diumenge 10 de setembre a les 20h Mons. Saiz Meneses, Bisbe diocesà, va presidir la Missa a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell i donà possessió de la cura pastoral de la parròquia a Mn. Xavier Farrés, nou rector. El temple s'omplí de feligresos. Concelebraren Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal i un bon nombre de preveres. Abans de la cerimònia, a la sagristia, Mn. Farrés féu el jurament de fidelitat i la professió de la fe. En el decurs de la celebració es feren el ritus propis de la pressa de possessió (nomenament, evangeli, seu, altar, sagrari, etc). En acabar la celebració tingué lloc un refrigeri que serví per saludar el Sr. Bisbe i el nou rector.