Mons. Cristau presideix la festa major de Bigues

El dilluns 29 de juny Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va presidir la Missa de festa major a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Bigues.