Mons. Cristau pronuncià una conferència sobre les glòries de Maria

El dissabte dia 7 d'octubre Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir la Missa a la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell a les 8 del vespre i seguidament pronuncià una conferència sobre les glòries de Maria, amb assistència de feligresos i membres de confraries i germandats.