Mons Saiz Meneses celebra en el Tibidabo

El passat diumenge 7 de julio, Mons Saiz Meneses va presidir la celebració de l'eucaristia al Tibidabo en motiu  del 25è aniversari del dia de les families. En acabar la celebració, es dugué a terme l'acte de consegració de les families al Sagrat Cor.