Mons. Saiz Meneses celebra la festa del Rocío a Catalunya

El diumenge 31 de maig Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a les 10h a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola amb motiu de la festa del Rocío a Catalunya. En aquest temple es custodia la imatge de la Mare de Déu del Rocío. Concelebraren Mn Joan Carles Montserrat, Vicari episcopal i Mn Manuel Coronador, Delegat episcopal de Litúrgia i Confraries i Germandats. Participaren el president i la junta de la FECAC, l'alcalde del municipi i altres autoritats, i els presidents i els hermanos mayores de les germandats de Nuestra Señora del Rocío que formen part de la FECAC.