Mons. Saiz Meneses crea quatre noves parròquies

Coincidint amb el novè aniversari de la creació de la diòcesi de Terrassa, erigida pel beat Joan Pau II el dia 15 de juny de 2004 amb la butlla Christifidelium salutem,  i en el marc de l’Any de la Fe, Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, ha erigit quatre noves parròquies a la diòcesi en quatre barris en creixement a grans poblacions.

Es tracta de la parròquia de la Mare de Déu del Roser, a Cerdanyola del Vallès, de la parròquia de la Mare de Déu de les Arenes a Terrassa, de la parròquia de Sant Francesc d’Assís a Les Franqueses del Vallès i de la parròquia de Sant Joan Baptista de Mirasol a Sant Cugat del Vallès.

Com el Sr. Bisbe afirma en la seva carta dominical “aquestes noves parròquies no comencen de zero. Es troben en barris relativament nous amb una població creixent. Fa uns anys van sorgir-hi algunes obres cristianes i es varen construir esglésies. Vull agrair la seva feina als qui varen començar a “construir” en aquests llocs, en el sentit material i, sobretot, en el sentit pastoral i espiritual.” Fent referència al paper actual de la parròquia, recorda que: “les nostres parròquies tenen present i futur i que estan cridades a ser ferment evangelitzador i a mantenir el seu paper, tan important, d’integració social com una gran família, com una casa oberta a tothom, com una font enmig de la plaça –segons una expressió feliç del Beat Joan XXIII- que ajuda  tothom a calmar la set de pau, d’amor i de transcendència.”