Mons. Saiz Meneses presideix la festa de Sant Cugat

El dilluns 27 de juliol Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa en el Monestir de Sant Cugat amb motiu de la festa titular.  En acabar la celebració tingué lloc un record del màrtir en el claustre del monestir, on es va construir la primitiva església.