Mons. Saiz Meneses presideix la trobada nacional de Consiliaris de Cursets de Cristiandat

El dilluns 12 de febrer Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa i Consiliari Nacional del Moviment Cursets de Cristiandat, va presidir a Madrid la trobada nacional de consiliaris. Van participar 60 consiliaris de tot Espanya. Després de la presentació Mons. Saiz Meneses va pronunciar la conferència "El Moviment Cursets de Cristiandat en el moment present i la missió del consiliari", en què va desgranar les transformacions del moment present i com realitzar l'evangelització en aquesta societat líquida, relativista i subjectivista, tan hipercomunicada, però amb situacions de pobresa, precarietat i migració, i d'emprobriment espiritual i de sentit. A partir de la paràbola del sembrador, ha subratllat la missió del consiliari com a testimoni de l'absolut, administrador dels misteris de Déu, educador en la fe i servidor de la comunitat. Finalment remarcar les seves actituds de forjador d'unitat, veritable zel apostòlic i home de l'alegria i l'esperança. La jornada va prosseguir amb la reflexió en grups i el treball en plenària.