Mons. Saiz Meneses presideix la Vetlla de la Immaculada

El dissabte dia 7 de desembre Mons. Saiz Meneses va presidir la Vetlla de la Immaculada que organitzen les delegacions de joventut de les diòcesis de la Província Eclesiàstica.  La Vetlla va tenir lloc a les 10 de la nit a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona. Va estar acompanyat per Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona i per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar de Terrasssa.  La vetlla fou molt concorreguda per joves de les diverses diòcesis. Hi hagueren tres testimonis de joves i es feu Exposició amb el Santíssim Sagrament.