Ofici del Divendres Sant

Aquest divendres sant, 2 d’abril, Mons. Saiz Meneses ha presidit a la
Catedral la celebració de la Passió i Mort del Senyor. En la seva
homilia ha reflexionat sobre la Passió ha través de tres imatges: la
pregària a l’hort de Getsemaní, la crucifixió al Calvari i la Mare de
Déu.