Ordenació diaconal a la Catedral de Terrassa

El diumenge 24 de juny Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va ordenar a la Catedral de Terrassa de diaca el seminarista Pascal Mwumvaneza, originari de Ruanda i destinat actualment a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès. Concelebraren Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar i Rector del Seminari, i un bon nombre de preveres de la diòcesi companys i amics de Mn. Pascal que col·laboren a altres diòcesis de Catalunya. El temple s’omplí de feligresos provinents de la pròpia parròquia del Sant Esperit, on Mn. Pascal hi havia col·laborat, i de la parròquia d’El Roser de Cerdanyola del Vallès. En la seva homilia el Sr. Bisbe remarcà la figura de Sant Joan Baptista, tot destacant la seva valentia i sinceritat, la fermesa en el compliment de la missió encomanada i la resistència davant dels poderosos. “La figura de Joan Baptista ens recordà també a nosaltres, cristians del segle XXI, que l’amor a Crist, a la seva Paraula, a la Veritat, no admet rebaixes, que hem de ser evangelitzadors amb Esperit, tal com ens ho diu el sant pare Francesc a l’exhortació apostòlica Evangeliï Gaudium “. A la segona part de la homilia reflexionà sobre la espiritualitat diaconal, remarcant especialment la vivència de l’amor de Crist servent, a través de l’Eucaristia, la Paraula de Déu, el servei als altres i la relació filial amb la Mare de Déu.