Pregària en l'Any de la Misericòrdia

El divendres dia 4 de març, seguint les indicacions del Sant Pare a la butlla "El rostre de la Misericòrdia", a un bon nombre de parròquies de la diòcesi es van organitzar les 24 hores per al Senyor, és a dir, un temps llarg de pregària amb Adoració del Santíssim. Mons. Saiz Meneses va celebrar la Missa a la Catedral aquell vespre i seguidament pregà també davant el Santíssim, exposat a l'altar major del temple.