Pregària per la Unitat dels Cristians a Sabadell

El dissabte dia 19 de gener a les 6 de la tarda, es va dur a terme un acte de pregària per la Unitat dels Cristians amb participació  d’anglicans, cristians evangèlics i catòlics de Sabadell. Les parròquies organitzadores van ser la de Sant Jordi de Sabadell i la de Santa Maria –La Romànica- de Barberà. L’acte es va fer en aquesta parròquia i el dirigí Mn. Josep Jordi Bofill, Rector.