Preguem per l’etern descans del bisbe Pere Casaldàliga

Preguem per l’etern descans del bisbe Pere Casaldàliga

 

El dissabte 8 d’agost ha mort als 92 anys el bisbe claretià Pere Casaldàliga a l’Hospital de la ciutat de Batatais, a l’Estat de Säo Paulo (Brasil).

 Nascut a Balsareny, l’any 1928, va ingressar als nou anys a la congregació dels missioners claretians i rebé la ordenació sacerdotal el 31 de maig de 1952 a l’estadi de Montjuïc en el marc del XXXV Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona.

 El seu primer destí com a prevere fou la comunitat de claretians a la ciutat de Sabadell, on treballà durant sis anys a l’escola que els PP. Claretians regentaven a la ciutat, atenent els obrers i promovent els Cursets de Cristiandat. A Sabadell  hi deixà un bon record com a prevere jove, compromès i entusiasta.

 L’any 1968 va fundà la missió de Säo Fèlix do Araguaia, al Brasil, que va ser creada Prelatura apostòlica i l’any 1971 fou nomenant el seu primer bisbe, dedicant-se especialment a la defensa i promoció dels més pobres i necessitats.

 Amb motiu de la seva mort, els Bisbes de la Tarraconense han emès el següent comunicat:

 

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense sentim la partença cap a la casa del Pare del Bisbe Pere Casaldàliga, fill de Balsareny. Ha estat profeta i veu dels pobres del Brasil i d’arreu del món. Donem gràcies a Déu per la seva llarga vida de missioner, sacerdot i bisbe encarnat al servei del seu poble a Sao Fèlix d’Araguaia. Enviem a la seva Diòcesi, a la seva família i a l’Institut religiós dels Claretians les nostres condolences i el compromís de la nostra pregària pel seu repòs etern, tot demanant a Déu que sigui inspirador i intercessor del nostre ministeri episcopal al servei de les Diòcesis amb seu a Catalunya.

 

+ Joan-Enric Vives

Arquebisbe d’Urgell i

Secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense

 

Des de la diòcesi de Terrassa encomanem el seu descans etern a Aquell que l’ha cridat a viure per sempre.

Està previst celebrar una missa pel seu descans etern el dimarts 8 de setembre, festivitat de la Nativitat de la Mare Déu, de la qual ell era tant devot, a l’església de l’Immaculat Cor de Maria, a Sabadell, on ell exercici el seu ministeri sacerdotal mentre estigué destinat en aquesta ciutat.