Primera Escola de Pregària per a Joves a Terrassa

E​l divendres 20 d'octubre Mons. Saiz Meneses va presidir la primera Escola de Pregària per a Joves d'aquest curs, que es va celebrar a la Catedral de Terrassa. Hi assistiren 200 joves provinents de nombroses parròquies del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. Tot preparant la peregrinació del proper estiu amb joves a Loiola, Javier i Leire, en aquesta ocasió es va reflexionar sobre el procés de Sant Francesc Xavier i el seu seguiment del Senyor. En acabar la pregària el Sr. Bisbe agraí a Mn. Xavier Farrès la seva dedicació com a Delegat de Pastoral Juvenil, ja que ha estat nomenat Delegat de Pastoral Familiar, i presentà Mn. Guillem López com a nou Delegat de Pastoral Juvenil i Mn. Oriol Gil com a nou Sotsdelegat.