Recés d'Apostolat Seglar

El diumenge 18 de març Mons. Saiz Meneses predicà en el Monestir de Sant Domènec de Guzman a Sant Cugat del Vallès el recès de quaresma organitzat per la Delegació d'Apostolat Seglar. El Sr. Bisbe predicà sobre La crida a la conversió per l'apostolat. Després de reflexionar sobre la conversió personal, social i pastoral, centrà la seva paraula en l'apostolat a partir de la força del testimoni, l'acompanyament dels processos personals i propiciar l'encontre personal amb Déu.