Recés de preparació per la Quaresma

El dilluns 4 de març ha tingut lloc el recés de preparació per a la Quaresma del clergat de Terrassa.
En aquesta ocasió ha estat predicat per Mons. Sergi Gordo, Bisbe auxiliar de Barcelona, el qual ha reflexionat a partir del missatge de quaresma del Papa i de la realitat eclesial i social, prenent com a fil conductor l'encontre de Jesús amb la samaritana ( Jn 4,5-42).