Recés de quaresma d’Apostolat Seglar

El diumenge dia 22 de març Mons. Saiz Meneses va predicar el recés de quaresma per laics organitzat per la Delegació Episcopal d’Apostolat Seglar. Va tenir lloc al Monestir de Sant Domènec de Guzman de les Dominiques, a Sant Cugat del Vallès. Els participants varen assistir a la Missa retransmesa per TVE-2 i presidida pel Sr. Bisbe, i seguidament Mons. Saiz Meneses els feu la meditació, sobre la missió dels laics en l’anunci de la Bona Nova en les perifèries.