Recés de quaresma del clergat

El dilluns 6 de març ha tingut lloc el recés de quaresma per al clergat de la diòcesi en el Centre Borja a Sant Cugat del Vallès. En aquesta ocasió la meditació ha estat a càrrec de Mn. Xavier Vilanova, Rector del Seminari de Tortosa i Director Espiritual del Seminari Interdiocesà, el qual ha reflexionst sobre la quaresma com a temps de gràcia i de perdó.