Recés de quaresma del clergat

El dilluns 9 de març Mn Ignasi Navarri, Vicari General d’Urgell, ha predicat el recès de quaresma del clergat de Terrassa en el Centre Borja, a Sant Cugat del Vallès.